zum Inhalt springen

Fristen & Aktuelles

Zeitplanung:

29. September 2021 - 01. Oktober 2021 Tagung "Inklusion digital!"
31.08.2021 Anmeldeschluss
01.06.2021 Öffnung Tagungsanmeldung
Ende Juni 2021 Rückmeldung zu den Abstracts
22.05.2021 Deadline: Begutachtung der Abstracts
15.04.2021 Deadline: Einreichen der Abstracts
07.12.2020 Start: Call for Papers